Χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες:

Συλλογή Δεδομένων

Συλλογή Δεδομένων

Η Κινητή Μονάδα Συλλογής Δεδομένων αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται από την εταιρεία μας. Πρόκειται για ένα όχημα εξοπλισμένο με κάμερες υψηλής ευκρίνειας, δέκτες GPS και άλλες συσκευές, το οποίο -χειριζόμενο αποκλειστικά από τον οδηγό του- να συλλέγει...