Η Τοποθεσία μας

Στείλτε ένα Μήνυμα

  Περισσότερες Πληροφορίες

  Το επίσημο εταιρικό site της Ερατοσθένης. Η εταιρία λειτουργεί από τη δεκαετία του 70, εκπονώντας μελέτες και παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στη Δημόσια Διοίκηση, σε Δημόσιους Οργανισμούς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ΕΕ και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

  Βαφειοχωρίου 47
  11476 Αθήνα
  Τηλ.: 210 3817315, 210 3833588
  Fax: 210 3806245