Μεταξύ των φορέων προς τους οποίους έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες, συγκαταλέγονται οι εξής:

 • Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 • Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΟΠΕΚΕΠΕ
 • Τμήμα Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Κύπρου
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
 • ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ, Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
 • Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι και Αναπτυξιακές Δήμων
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμια Αριστοτέλειο, Θεσσαλίας, Αιγαίου, Πατρών, Πάντειο
 • Οργανισμός Αθήνας (ΟΡΣΑ)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 • ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε. Vodafone, Vivodi
 • Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.)
 • Ελληνική Αρχή Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ)
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ( Υ.Π.Α.)
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)