Μεταξύ των φορέων προς τους οποίους έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες, συγκαταλέγονται οι εξής:

  • Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
  • Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
  • ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ, Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
  • Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι και Αναπτυξιακές Δήμων
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμια Αριστοτέλειο, Θεσσαλίας, Αιγαίου, Πατρών, Πάντειο
  • Οργανισμός Αθήνας (ΟΡΣΑ)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  • ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε. Vodafone, Vivodi
  • Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.)
  • Ελληνική Αρχή Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ)
  • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ( Υ.Π.Α.)
  • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)