Η ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε. λειτουργεί από την δεκαετία του ΄70. Από τότε μέχρι σήμερα έχει αναπτυχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες μελετών και παροχής υπηρεσιών συμβούλου στον Ελλαδικό χώρο.
Ταυτόχρονα είναι η σημαντικότερη εταιρεία στους χώρους του Κτηματολογίου, της Γεωπληροφορικής, των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και των Εφαρμογών Κυκλοφοριακών Μοντέλων.

Διαθέτει ιδιόκτητα κτήρια συνολικής έκτασης 1000 m2 στην οδό Βαφειοχωρίου, αρ. 47, στο Πολύγωνο.

Η ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ είναι οργανωμένη στα ακόλουθα τμήματα:

 • Τμήμα Κτηματολογίου
 • Τμήμα Πληροφορικής
 • Τμήμα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
 • Τμήμα Μελετών Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιακών Έργων
 • Τμήμα Ψηφιακών Δεδομένων
 • Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Η εταιρεία έχει πτυχίο Ε΄ τάξης στις κατηγορίες 16 (Τοπογραφικά), 10 (Συγκοινωνιακά), πτυχίο Γ΄ τάξης στις κατηγορίες 13 (Υδραυλικά), 27 (Περιβαλλοντικά) και πτυχίο Β΄ τάξης στη κατηγορία 2 (Πολεοδομικά).

Μετέχοντας σε όλα τα προγράμματα του Εθνικού Κτηματολογίου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η εταιρεία διαθέτει σήμερα την πλουσιότερη Βάση Γεωγραφικών Πληροφοριών στην χώρα.

Βασικοί στόχοι μας:

 • Η κάλυψη των αναγκών των πελατών μας και η έμφαση στη διαρκώς ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση τους
 • Η ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνικών τόσο στην οργάνωση και λειτουργία όσο και στην παραγωγή των μελετών
 • Η συνεχής ενημέρωση πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις
 • Η ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας και η χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών

Η εταιρεία διαθέτει από το 1999 πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, αναφορικά με τις δραστηριότητες:

 • Εκπόνηση Μελετών Τηλεπισκόπησης, Φωτογραμμετρίας, Ψηφιακής Χαρτογραφίας, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Τοπογραφίας, Κτηματολογίου, Πολεοδομικών Σχεδίων & Έργων Πληροφορικής
 • Διαχείριση/Διοικηση Έργων & Τεχνική Υποστήριξη
 • Παραγωγή & Διάθεση Γεωγραφικών Ψηφιακών Δεδομένων

Επιπλέον, η ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, κατά το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 27001:2013, καθώς και πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, κατά το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN ISO 22301:2019.