Η Εταιρία ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΑΕ είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες μελετών και παροχής υπηρεσιών συμβούλου στην Ελλάδα, με συνεχή παρουσία για περισσότερα από 40 χρόνια.

Είναι η σημαντικότερη εταιρία στους χώρους του Κτηματολογίου, με μεγάλη εμπειρία στους τομείς της Γεωπληροφορικής, των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και των Εφαρμογών Κυκλοφοριακών Μοντέλων.

Μετέχοντας σε όλα τα προγράμματα του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και σε έργα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθώς και πολλών ΟΤΑ και Φορέων, η Εταιρεία διαθέτει σήμερα την πλουσιότερη Βάση Γεωγραφικών Πληροφοριών στην χώρα.

Η ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ είναι οργανωμένη στα τμήματα:

 • Κτηματολογίου
 • Πληροφορικής
 • Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
 • Μελετών Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιακών Έργων
 • Ψηφιακών Δεδομένων
 • Διαχείρισης Ποιότητας
 • Διοικητικών Υπηρεσιών

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε. αποτελείται από περισσότερους από 70 άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες, Μηχανικούς, Τοπογράφους, Αρχιτέκτονες, Γεωγράφους, Νομικούς, Οικονομολόγους, καθώς και εξειδικευμένους μηχανικούς Γεωγραφικών Συστημάτων (GIS) και πληροφορικής. Συνεργαζόμαστε επίσης με ελεύθερους επαγγελματίες-συμβούλους, εξειδικευμένους στον τομέα της πληροφορικής, γεωπληροφορικής, τοπογραφίας, χαρτογραφίας, φωτογραμμετρίας κ.α. Επίσης διαθέτει δύο (2) Drone και δύο (2) πιστοποιημένους χειριστές ΣμηΕΑ

Η εταιρεία έχει πτυχίο Ε΄ τάξης στις κατηγορίες 16 (Τοπογραφικά), 10 (Συγκοινωνιακά), πτυχίο Γ΄ τάξης στις κατηγορίες 13 (Υδραυλικά), 27 (Περιβαλλοντικά) και πτυχίο Β΄ τάξης στη κατηγορία 2 (Πολεοδομικά).

Βασικοί στόχοι μας:

 • Η κάλυψη των αναγκών των πελατών μας και η έμφαση στη διαρκώς ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση τους
 • Η ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνικών τόσο στην οργάνωση και λειτουργία όσο και στην παραγωγή των μελετών
 • Η συνεχής ενημέρωση πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις
 • Η ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας και η χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών

Η εταιρεία διαθέτει από το 1999 πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, αναφορικά με τις δραστηριότητες:

 • Εκπόνηση Μελετών Τηλεπισκόπησης, Φωτογραμμετρίας, Ψηφιακής Χαρτογραφίας, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Τοπογραφίας, Κτηματολογίου, Πολεοδομικών Σχεδίων & Έργων Πληροφορικής
 • Διαχείριση/Διοικηση Έργων & Τεχνική Υποστήριξη
 • Παραγωγή & Διάθεση Γεωγραφικών Ψηφιακών Δεδομένων

Επιπλέον, η ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, κατά το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 27001:2013, καθώς και πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, κατά το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN ISO 22301:2019.