Η ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ εκπόνησε και εκπονεί Μελέτες Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου σε πολλούς Δήμους και Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Οι εργασίες κτηματογράφησης μίας γεωγραφικής ενότητας (μίας σύμβασης) προβλέπουν :

  • Τη σύνταξη προκαταρκτικού υποβάθρου με αξιοποίηση υφιστάμενων χωρικών στοιχείων και κτηματολογικών μελετών, απόδοση ΚΑΕΚ στα εικαζόμενα γεωτεμάχια.
  • Την πρόσκληση των εχόντων εγγραπτέα δικαιώματα να υποβάλουν δήλωση εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος.
  • Την επεξεργασία των δηλώσεων, των συνοδευτικών εγγράφων και άλλων συλλεχθέντων στοιχείων για τη σύνταξη των προσωρινών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης.
  • Την διενέργεια της ανάρτησης κατά την διάρκεια της οποίας υποβάλλονται αντιρρήσεις από τους έχοντες έννομο συμφέρον (αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεις). Στα νεότερα προγράμματα προβλέπονται δύο διαδοχικές αναρτήσεις.
  • Την εξέταση των αντιρρήσεων και τη σύνταξη εκθέσεων προς τις επιτροπές εκδίκασης ενστάσεων.
  • Λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις διόρθωσης, τις αποφάσεις των επιτροπών, εκπρόθεσμων δηλώσεων και οποιουδήποτε άλλο στοιχείο έχει συλλεγεί μέχρι καθορισμένο χρόνο, συντάσσονται οι τελικοί κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα και περαιώνεται η σύμβαση κτηματογράφησης.
  • Διενεργούνται οι πρώτες εγγραφές και ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του κτηματολογίου (Λειτουργούν) στη κτηματογραφηθείσα γεωγραφική ενότητα.

Ενδεικτικά Έργα Κτηματολογίου

  • Κτηματογράφηση των Νομών Σερρών, Ημαθίας, Ηρακλείου, Μεσσηνίας
  • Δήμου Αθηναίων και 17 άλλων δήμων Αττικής