Η ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ έχει εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή λογισμικών, παρέχοντας ολοκληρωμένα προϊόντα και ειδικές εφαρμογές για τεχνικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις βασισμένα στις ανάγκες και τις δυνατότητές τους.

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στο χώρο της πληροφορικής και της γεωπληροφορικής εκπονούμε έργα σε κάθε τομέα, αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση, επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημόσια έργα, κ.ά.

Η εταιρία μας εκπονεί έργα πληροφορικής σε τομείς όπως:

 • προϊόντα λογισμικού
 • ανάλυση – σχεδιασμός και υλοποίηση έργων πληροφορικής και γεωπληροφορικής
 • υπηρεσίες συμβούλου σε έργα πληροφορικής
 • σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων για χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ κλπ.)
 • διαχείριση στόλου οχημάτων (fleet management)
 • σάρωση – ψηφιοποίηση εγγράφων

Έχουμε εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή λογισμικών. Παρέχοντας ολοκληρωμένα προϊόντα και ειδικές εφαρμογές για τεχνικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις βασισμένα στις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στο χώρο της πληροφορικής και της γεωπληροφορικής παρέχουμε υπηρεσίες που μπορούν να έχουν εφαρμογή σε κάθε τομέα, αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση, επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημόσια έργα, κ.ά.

Ενδεικτικά Έργα Πληροφορικής

 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αγροτικών Ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου
 • Υποδομή και Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Αμαρουσίου
  o Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Καματερού
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής LinkGeoML, σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο Αθηνά για τη διασύνδεση γεωχωρικών δεδομένων χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση (machine learning).