Χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες:

Συλλογή Δεδομένων

Συλλογή Δεδομένων

Η Κινητή Μονάδα Συλλογής Δεδομένων αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται από την εταιρεία μας. Πρόκειται για ένα όχημα εξοπλισμένο με κάμερες υψηλής ευκρίνειας, δέκτες GPS και άλλες συσκευές, το οποίο -χειριζόμενο αποκλειστικά από τον οδηγό του- να συλλέγει...
Τηλεπισκόπηση

Τηλεπισκόπηση

Η Τηλεπισκόπηση ή Τηλεανίχνευση (Remote Sensing) είναι το επιστημονικό – τεχνολογικό πεδίο που ασχολείται με την απόκτηση πληροφοριών από απόσταση, για αντικείμενα περιοχές ή φαινόμενα χωρίς φυσική επαφή με αυτά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανίχνευσης και...
Φωτογραμμετρία

Φωτογραμμετρία

Φωτογραμμετρία ονομάζεται η τέχνη, η επιστήμη και η τεχνολογία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η απόκτηση αξιόπιστης πληροφορίας σχετικά με φυσικά αντικείμενα και γενικότερα με το περιβάλλον μέσα από διαδικασίες καταγραφής, μέτρησης και ερμηνείας φωτογ...
Αποτυπώσεις με Drone

Αποτυπώσεις με Drone

H καταγραφή με drone είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στη διάθεση των τοπογράφων, επιτυγχάνει την πλήρη γεωμετρική αποτύπωση και τεκμηρίωση πριν την έναρξη κάποιου έργου, ενώ η χρήση τους εξυπηρετεί πολλούς ακόμα κλάδους, όπως τη γεωργία, την αρχαιολογία, τη ...
Τεχνητή νοημοσύνη - Μηχανική Μάθηση

Τεχνητή νοημοσύνη - Μηχανική Μάθηση

Με τον όρο τεχνητή νοημοσύνη εννοούμε την ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τις μηχανές ικανές να κατανοούν το περιβάλλον του...