Με γνώμονα την πληρότητα και υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με το δυνατότερο χαμηλό κόστος για τον πελάτη, η ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ακολουθεί μια αυστηρή μεθοδολογία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που περιλαμβάνει διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:

  • Λεπτομερής ανάλυση του αιτήματος του πελάτη με πραγματοποίηση συναντήσεων και επικοινωνίας (τηλεφωνική, e-mail) με τα αρμόδια στελέχη του πελάτη. Εναλλακτικές προτάσεις υλοποίησης.
  • Προσδιορισμός λύσης και σύνταξη δεσμευτικής όσον αφορά την ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς προς τον Πελάτη.
  • Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς εκ μέρους του πελάτη, σύνταξη και υπογραφή διμερούς σύμβασης, με σαφείς όρους και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υπηρεσιών.
  • Υλοποίηση έργου με βάση τις προδιαγραφές τις σύμβασης και της προσφοράς.
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης του Πελάτη.
  • Εγγύηση ποιότητας υπηρεσιών.
  • Υπηρεσίες συντήρησης

Τεχνικός Σύμβουλος GIS

Τεχνικός Σύμβουλος GIS

Μάθετε πως τα GIS μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη της δικής σας επιχείρησης. Βασιστείτε στην επιστήμη των αριθμών και στα εργαλεία της γεωανάλυσης για να αποφασίσετε: Ποια είναι η καταλληλότερη θέση για τη νέα σας επιχείρηση; Ποια περιο...
Ανάπτυξη Λογισμικού

Ανάπτυξη Λογισμικού

Τα εργαλεία που διαθέτει η ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη λογισμικών και εφαρμογών για την καλύτερη καταγραφή δεδομένων (π.χ. στοιχεία πελατών), την γεωγραφική απεικόνιση, ακόμα και την ανάλυση δεδομένων βάσει της χωροθέτησης αυτών. Έτσι...
Έξυπνες πόλεις

Έξυπνες πόλεις

Τι είναι οι έξυπνες πόλεις; Μια έξυπνη πόλη είναι ένα μέρος όπου τα παραδοσιακά δίκτυα και οι υπηρεσίες γίνονται πιο αποτελεσματικά με τη χρήση ψηφιακών λύσεων προς όφελος των κατοίκων και των επιχειρήσεων, χρησιμοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες για κα...