Η ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ έχει αναλάβει πολύ μεγάλο αριθμό έργων εξαιρετικής σημασίας για την ψηφιακή αποτύπωση ολόκληρης της Ελληνικής επικράτειας.

Συμμετείχε στην αεροφωτογράφηση και παραγωγή ορθοφωτοχαρτών κλίμακας 1:5.000, καθώς και στην παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους, στην ενημέρωση του αρχείου κάλυψης γης CORINE (2000) με φωτοερμηνεία δορυφορικών εικόνων. Επίσης συμμετείχε στην σύνθεση του φακέλου για την υποβολή υποψηφιότητας της χώρας για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών αγώνων του 2004.

Ενδεικτικά Έργα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – GIS

  • Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Χρήσεων / Καλύψεων Γης για την ΕΣΥΕ από Φωτοερμηνεία Δορυφορικών Εικόνων Landsat
  • Παροχή υπηρεσιών αεροφωτογράφησης και παραγωγής έγχρωμων ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών μεγάλης κλίμακας – LSO1 & LSO2
  • Έλεγχοι μέσω Τηλεανίχνευσης στο Πλαίσιο Επιδοτήσεων για Εκτάσεις (2009 & 2010)
  • Φάκελος Υποψηφιότητας Αθήνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004