Τι είναι οι έξυπνες πόλεις;

Μια έξυπνη πόλη είναι ένα μέρος όπου τα παραδοσιακά δίκτυα και οι υπηρεσίες γίνονται πιο αποτελεσματικά με τη χρήση ψηφιακών λύσεων προς όφελος των κατοίκων και των επιχειρήσεων, χρησιμοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες για καλύτερη χρήση των πόρων και λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Αυτό επιτυγχάνεται με εξυπνότερα δίκτυα αστικών μεταφορών, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις ύδρευσης και διάθεσης απορριμμάτων και πιο αποτελεσματικούς τρόπους φωτισμού και θέρμανσης κτιρίων.

Οι έξυπνες πόλεις έχουν μία πιο διαδραστική και ανταποκρινόμενη διοίκηση, ασφαλέστερους δημόσιους χώρους και κάλυψη των αναγκών όλου του πληθυσμού. Μία έξυπνη πόλη προσφέρει υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες μέσω ψηφιακών εφαρμογών και ο σκοπός τους είναι οι πολίτες να απολαμβάνουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής.