Φωτογραμμετρία ονομάζεται η τέχνη, η επιστήμη και η τεχνολογία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η απόκτηση αξιόπιστης πληροφορίας σχετικά με φυσικά αντικείμενα και γενικότερα με το περιβάλλον μέσα από διαδικασίες καταγραφής, μέτρησης και ερμηνείας φωτογραφικών εικόνων αλλά και προτύπων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της Φωτογραμμετρίας είναι ότι σχετίζεται στενά με την ανάπτυξη της Tεχνολογίας. Έτσι οι φωτογραμμετρικές μεθοδολογίες αναμορφώνονται συνεχώς ακολουθώντας στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις της Ψηφιακής Πληροφορίας.

Η θεμελιώδης αρχή που χρησιμοποιείται στη φωτογραμμετρία είναι ο τριγωνισμός. Με τη λήψη φωτογραφιών από τουλάχιστον δύο διαφορετικές θέσεις, μπορούν να αναπτυχθούν οι “γραμμές θέασης” από κάθε κάμερα προς τα σημεία του αντικειμένου. Αυτές οι οπτικές γραμμές, που μερικές φορές ονομάζονται ακτίνες λόγω της οπτικής τους φύσης, τέμνονται μαθηματικά για να παραχθούν οι τρισδιάστατες συντεταγμένες των σημείων ενδιαφέροντος.