Με τον όρο τεχνητή νοημοσύνη εννοούμε την ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τις μηχανές ικανές να κατανοούν το περιβάλλον τους, να επιλύουν προβλήματα και να δρουν προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ο υπολογιστής λαμβάνει δεδομένα, τα επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται βάσει αυτών.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ικανά να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους, σε ένα ορισμένο βαθμό, αναλύοντας τις συνέπειες προηγούμενων δράσεων και επιλύοντας προβλήματα χωρίς την επέμβαση του ανθρώπου.

Η Τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη ευρέως στην καθημερινότητά και αναμένεται να επιφέρει ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές και να παίξει βασικό ρόλο στην ψηφιακή μεταμόρφωση της κοινωνίας μας.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ευρέως:

  • Στη διαδικτυακή αναζήτηση, παρέχοντας αποτελέσματα βάσει της τεράστιας ποσότητας δεδομένων που εισάγονται από τους χρήστες
  • Στις διαδικτυακές αγορές και τη διαφήμιση παρέχοντας εξειδικευμένες προτάσεις βάσει προηγούμενων προτιμήσεων και αγορών
  • Στα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) με παροχή βελτιστοποιημένων και εξατομικευμένων ρυθμίσεων βασισμένες σε καθημερινές συνήθειες, τα ενδιαφέροντα, το περιβάλλον του χρήστη
  • Στα νέας τεχνολογίας αυτοκίνητα και στα συστήματα πλοήγησης

Ενδεικτικό Έργο:  LinkGeoML