Σημαντικά έργα:

Το Έργο του Κτηματολογίου

Το Έργο του Κτηματολογίου

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και πάντοτε ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.Είναι ακόμη πηγή πολύτιμω...